Conversatie tussen T'Pol en aventador

1 Bezoekersberichten

  1. game mu private cho thue nha tro tu van phap luat dịch vụ thành lập công ty
    Hạng Thiếu Long giật mình, biết được thời khắc quan trọng đã đến.
    Tín Lăng quân trầm giọng nói, „Long Dương quân lần này sẽ mượn cớ đọ kiếm để giết ngươi, người ra tay là Ngao Ngụy Mâu, như thế An Ly và Long Dương quân sẽ không chịu trách nhiệm gì cả bởi vì Ngao Ngụy Mâu là khách đến từ nước Tề."
    Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, nếu tỉ võ với Ngao Ngụy Mâu một cách quang minh chính đại thì gã ít có cơ hội thắng hơn.
    Tín Lăng quân hạ giọng nói, „Long Dương quân giờ đây hận ngươi đến xương
Bezoekersberichten 1 tot 1 van 1