Disclaimer

Onder dit reglement vallen alle pagina's te vinden op het domein AllesOverFilm.nl, DVD.nl en Bluray.nl.

Alle informatie en andere inhoud op deze pagina's is eigendom van BVDO en wordt beschermd door de Nederlandse en buitenlandse copyright wetgevingen. Bij betreding van deze website bent u het eens met de volgende regels en condities. Indien u het niet eens met deze regels en condities heeft u geen recht tot het gebruik van deze website.

Deze website en de inhoud hiervan mogen niet gekopieerd of gedistribueerd worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van BVDO. Op deze regel berust de volgende uitzondering: per artikel mag u 25 woorden kopiëren met dienverstande dat u de afkomst van de tekst (http://www.allesoverfilm.nl/) duidelijk vermeldt.

AllesOverFilm geeft geen enkele garantie op waarheid betreffende deze website en haar inhoud. De website wordt "as is" geleverd zonder verdere garanties van welke vorm dan ook.

Gedeeltes van deze pagina kunnen bestaan uit reacties en meningen van lezers van AllesOverFilm. Gepresenteerde meningen zijn niet noodzakelijk de meningen van BVDO en deze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande reacties en meningen van lezers.