Kijkwijzer nieuwsbrief juni 2002

Onderwerpen 

  • Uniforme classificatie van games in Europa start in 2003 
  • Kijkwijzer model voor Europa? 
  • Nationale ouderavond over Kijkwijzer in september op tv 
  • YORIN krijgt geldboete vanwege Saving Private Ryan 
  • Voorlichtingscampagne in openbare bibliotheken

Uniforme classificatie van games in Europa start in 2003

Onlangs is overeenstemming bereikt over een uniforme Europese classificatie van computergames. In de loop van 2003 zullen de games met de nieuwe classificatie de consument bereiken. 

Het besluit is genomen door een platform van producenten - waaronder marktleiders als Nintendo, Sony Playstation en Microsoft - en internationale distributeurs als Electronic Arts. Ook nationale classificatie-instituten als ELSPA en het NICAM, en vertegenwoordigers van nationale overheden zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe systeem. 

Dit is verrassend snel gegaan; tijdens een eerste bijeenkomst in mei 2001 bleek de wil in Europa aanwezig om één standaard van consumentenvoorlichting op het gebied van games te realiseren. Een jaar later al werden er definitieve afspraken gemaakt over de invulling hiervan. 

Deze Europese doorbraak in de gamebranche laat zien dat het mogelijk is om op internationale schaal afspraken te maken over eenduidige voorlichting over schadelijke aspecten van audiovisuele producties. 

Kijkwijzer, de door het NICAM ontwikkelde classificatiesystematiek, heeft model gestaan voor de opzet van de Europese gameclassificatie. De voorlichting aan het publiek zal bestaan uit leeftijdsaanduidingen in combinatie met inhoudspictogrammen, mogelijk worden daarvoor ook de Kijkwijzer pictogrammen gebruikt. De games worden via intranet geclassificeerd door codeurs van de producenten en distributeurs. De database waar de classificaties in worden opgeslagen zal ook voor consumenten toegankelijk zijn. Evenals bij Kijkwijzer kunnen zij klachten indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Vanwege de afwijkende regelgeving in een aantal Europese landen worden meer leeftijdsniveaus gehanteerd dan door Kijkwijzer: 3, 7, 12, 16 en 18 jaar.

De internationale branchevereniging ISFE (Interactive Software Federation of Europe) wordt eigenaar van het op zelfregulering gebaseerde systeem. Het NICAM is kandidaat voor de coördinatie en uitvoering in Europa. 

Kijkwijzer model voor Europa?

De in Nederland ontwikkelde classificatiesystematiek wordt internationaal als een voorbeeld gezien van een geslaagde aanpak van uniforme consumentenvoorlichting over de verschillende audiovisuele mediaproducties. Europese filmkeuringsinstituten tonen belangstelling voor Kijkwijzer. Tijdens het jaarlijkse congres van Europese filmkeuringsinstituten in september staan de ontwikkeling en ervaringen met Kijkwijzer op de agenda. Ook het European Audiovisual Observatory, een onderzoeksinstituut van de Europese Commissie, heeft het NICAM verzocht een presentatie te verzorgen over Kijkwijzer.

Nationale Ouderavond over Kijkwijzer in september op tv

Wat zien kinderen allemaal op tv, hoe schadelijk kan dit voor ze zijn, en wat kun je daar als ouders of opvoeders aan doen. Dat is het thema van een Nationale Ouderavond, een televisieprogramma van Teleac/NOT dat met de titel Geraakt door TV wordt uitgezonden op een nog vast te stellen datum in september. 

De Nationale Ouderavond is onderdeel van een uitgebreid educatief project bedoeld voor ouders, leerkrachten en schoolkinderen dat Teleac/NOT ontwikkelt in samenwerking met het NICAM. Daartoe behoort een handleiding voor het organiseren van ouderavonden, een boek voor ouders en opvoeders van uitgeverij Boom en aandacht in de verschillende media van Teleac/NOT, waaronder het Weekjournaal, websites en de Schooltv gids. 

De Nationale Ouderavond wordt gepresenteerd door Jeroen Kramer. Hij laat in het programma onder meer zien hoe de verontwaardiging van ouders over sommige programma’s kan leiden tot een formele klacht bij het NICAM. Hij volgt van het begin tot het eind de procedure rond één specifieke klacht: een aflevering van de documentaireserie De Koude Oorlog van zijn eigen Teleac. Verder komt in het programma aan bod wat nu precies moet worden verstaan onder schadelijke televisie en wat Kijkwijzer ouders heeft te bieden.

YORIN krijgt geldboete vanwege Saving Private Ryan 

De klachtencommissie van het NICAM heeft de eerste grote geldboete opgelegd. YORIN moet € 22.725 (ƒ 50.000) betalen omdat de omroep willens en wetens de Kijkwijzer reglementen heeft overtreden door Saving Private Ryan eerder op de avond uit te zenden dan is toegestaan. Saving Private Ryan is geclassificeerd op 16 jaar en mag dan ook niet, zo is door het NICAM bestuur afgesproken, voor 22.00 uur worden uitgezonden. YORIN programmeerde de uitzending echter om 21.00 uur. Deze en andere uitspraken van de Klachtencommissie zijn te vinden op www.kijkwijzer.nl.

Sinds de start van Kijkwijzer, inmiddels ruim een jaar geleden, zijn 400 klachten ingediend; 226 klachten hadden betrekking op televisie; 48 op bioscopen en bioscoopfilms, 46 klachten handelden over videotheken en videofilms, en 14 over het internet. 

De overige klachten waren van uiteenlopende aard. Daaronder zijn opvallend veel klachten die betrekking hebben op het toelatingsbeleid in de bioscopen. Kinderen die jonger zijn dan 16 en/of hun ouders beklagen zich bij het NICAM over de toelatingsrestricties die verbonden zijn aan de leeftijdsgrens van 16 jaar. Recent gebeurde dit naar aanleiding van de film Ali G. 

Meestal heeft men er weinig begrip voor dat die grens in de bioscopen wordt gehanteerd. Het blijkt dat men niet weet dat die leeftijdsgrens van 16 jaar een wettelijke grondslag heeft - artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht - en dat de bioscoopondernemers strafbaar zijn als zij die regel overtreden. Ook het personeel in de bioscopen is niet altijd op de hoogte, of denkt soms dat die strafbaarheid ook geldt voor de andere leeftijdsgrenzen. Ouders beklagen zich over het feit dat zij niet zelf kunnen uitmaken hun kinderen mee naar een bepaalde film te nemen. 

Om het bioscooppubliek hierover nadrukkelijk te informeren overweegt het NICAM in samenwerking met de NFC speciale folders te maken voor het bioscooppubliek.

Voorlichtingscampagne in openbare bibliotheken

In mei zijn alle 1260 vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland voorzien van voorlichtingsmateriaal over Kijkwijzer. Het pakket met affiches, folders en displays is met name bedoeld voor de audiovisuele afdelingen van bibliotheken die ook producten uitlenen met de Kijkwijzer classificatie. 

De campagne is uitgevoerd in samenwerking met de koepelorganisatie van de openbare bibliotheken, Biblion.

Recente artikelen

Laatste reacties

Yi-Long  |  16-07-2002

de regering zou zich eens met wat dringendere zaken bezig moeten houden en het opvoeden gewoon aan de ouders zelf overlaten.
Lees meer >

Hilde  |  16-07-2002

Krijgen we dat weer. Eerst schaffen ze kijk-en luistergeld af. Komt daarvoor in de plaats een filmkeuring en zo. Ik zie dat namelijk ook veel in programmabladen...
Lees meer >

Kasper P.  |  29-06-2002

Je hebt ook een aantal titels die je direct bij me kan inleveren jongen! Je bent in strijd met de wet! :D Kijkwijzer is toch een advies :o En als je he...
Lees meer >

Gerben van der Leun  |  29-06-2002

Ik ben pas 14 en kom gewoon overal binnen .... B] Je hebt ook een aantal titels die je direct bij me kan inleveren jongen! Je bent in strijd met de wet!...
Lees meer >

Geef ook een reactie in dit topic!

Filteren

Tags

Meer >

Archief

Meer >

Deel deze pagina